ΕΥΡΩΔΟΜΗ Real Estate, Ανδρέα Γκίνη 2, Χαλάνδρι - Υπεύθυνος: Νίκος Αρνόκουρος
Τηλ: +0030 210 6844112 Fax: +0030 210 6844506 Email: eurodomi@gmail.com